OD NÁVRHU AŽ PO FINÁLNY VÝROBOK...

Od návrhu až po finálny výrobok...

Vzorový projekt jednoduchého výrobku 

Predmetom bol projekt jednoduchej plastovej krytky, ktorá slúži ako transportný obal a ochrana pred poškodením či nečistotami. Fázy projektu:
- návrh
- technické riešenie
- výroba prototypu
- a príprava do výroby 

Koncept:

Tvar krytky je pomerne jednoduchý geometrický tvar, ktorý kopíruje kontúry príruby, zaoblenia aj úkosy. V návrhu bolo potrebné vyriešiť aj nejaký jednoduchý sýstém upevňovania. Pôvodná krytka sa upevňovala plastovými skrutkami do závitov príruby. My sme však chceli redukovať počet dielov na minimum, preto sme navrhli jednoduhší spôsob, kde sa "kolíky" zasunú do závitu, Tvar bol samozrejme prispôsobený možnostiam technológie výroby. 

CAD model:

Po odsúhlasení návrhu klientom sa pristúpilo k CAD modelovaniu a príprave dát na výrobu prototypu. 

3D tlač::
Dôležitým bodom celého projektu bola výroba prototypu: ten bol vyrobený na našej 3D tlačiarni, z PLA plastu bielej farby v čase cca 3 hod. Prototyp bol kritický pre nastavenie správnych rozmerových a tvarových tolerancií pre budúcu sériovú výrobu. Bez tohto kroku by bolo rizikové investovať do vstrekovacej formy resp. neskorších korekcií rozmerov hotovej formy.


Výrobná dokumentácia::
Po odskúšaní na reálnej prevodovke a odsúhlasení rozmerovej a tvarovej presnosti už zosávalo iba pripraviť výkresovú dokumentáciu pre sériovú výrobu. Výsledný diel je vyrábaný technológiou vstrekovania v počte kusov cca 1000/rok.


Finálny výrobok:

Výsledný vstrekovaný diel, tu v prevedení v modrej transparentnej farbe:

Zverte aj váš projekt do našich rúk